Sådan arbejder jeg

Jeg preparerer lærrederne på en speciel måde, så jeg opnår en særlig stoflig karakter, og bygger billederne op af mange farvelag, så farvefladerne får glød og høj farveintensitet.
Jeg bruger hollandske oliefarver og ofte 24 karats bladguld, så gløden og varmen i billederne forstærkes.
IMG_4718_2

Jeg fanger, indkredser og fastholder billedideer gennem at tegne. Jeg tegner tit og gerne med venstre hånd som ikke er så dygtig som højrehånd. Derved skal jeg virkelig koncentrere mig og være opmærksom på det, jeg gør. Det jeg bakser med i malerierne er at findre frem til symboler og billedlige omskrivninger som dækker rummer og fastholder en indre verdens eksistens.

IMG_0185jonna ved stafeli